חידון שעשועון חג הסוכות לקטנים ולגדולים (השאלות)

מהקל אל הכבד, בקטון החל ובגדול כִּלָה:

 1. למה בכלל עושים סוכה?
 2. כמה מצוות יש בחג הסוכות?
 3. איזה עוד שם אתה מכיר לחג הסוכות?
 4. מה הם ארבעת המינים? כמה פרטים לוקחים מכל מין?
 5. מה הם שמות המינים בתורה? איפה זה כתוב?
 6. מה יכול לפסול את הלולב?
 7. מותר לעשות סוכה של חמש דפנות? ושש ושבע?
 8. מותר לעשות סוכה עגולה?
 9. מותר להוריד קישוטים מהסוכה בחג? ולהוסיף?
 10. איזה מארבעת המינים דומה לעין של האדם? לפה? ללב? לעמוד השדרה?
 11. מה הקשר של מים לחג הסוכות?
 12. מה זאת סוכנה ישנה והאם היא כשרה לחג?
 13. האם ניתן לבנות סוכה בקומה שנייה מעל סוכה אחרת?
 14. סוכה שקודם הניחו בה את הסכך ואח"כ בנו את הקירות (דפנות), מה דינה?
 15. מותר לשים סכך מפלסטיק? למה לא?
 16. האם יש גודל מקסימלי לסוכה? סוכה של קילומטר על קילומטר היא כשרה?
 17. האם יש גודל מינימלי לסוכה? אם כן, מהו?
 18. מותר לעשות את הדפנות של סוכה בלוחות ברזל?
 19. האם יש גובה מקסימלי לסוכה? אם כן, מהו?
 20. האם יש גובה מינימלי לסוכה? אם כן, מהו?
 21. מה זה שמחת בית השואבה? מה שאבו שם ומאיפה ולאן לקחו?
 22. על טעם ועל ריח בארבעת המינים. פרט בבקשה.
 23. איזה מין מארבעת המינים הוא הכי חשוב (חשוב קצת יותר מהאחרים)?

למיטיבי לכת:

 1. כל השנה ביין ובחג במים וביין, מה הוא?
 2. איפה בתורה נזכר חג הסוכות?
 3. מי הראשון שבנה סוכה בתנ"ך?
 4. איפה בנ"ך (בנביאים ובכתובים, לא בתורה) מוזכר חג הסוכות?
 5. מה הקשר של זכריה הנביא לחג הסוכות?
 6. מתי חגגו חג שבעה ימים לפני חג הסוכות ובסה"כ חג של 14 יום?
 7. את מי רגמו באתרוגים?
 8. מדוע לא נוטלים לולב בשבת? איפה כן נטלו לולב בשבת?
 9. מה הקשר בין חנוכה וסוכות?
 10. מהו הלל הגדול? איזה עוד הלל אתה מכיר?
 11. מי הוא שהרב ששפך קיתון מים על תלמידו ומה זה קשור לחג הסוכות?
 12. מה עניין גנב"ך ורקב"ש לחג שלנו?
 13. מה היא סוכה של עשתרות קרנים?
 14. האם סוכה חייבת במזוזה?
 15. מה זה מורביות?
 16. השלם את המשפט: כל מי שלא ראה שמחת בית השואבה ….

אחד מי יודע

 1. אחד מי יודע?
 2. שניים מי יודע?
 3. שלושה מי יודע?
 4. המספר פאי π מי יודע? איך הוא קשור לסוכות?
 5. ארבעה מי יודע (לפחות שלושה)
 6. חמישה מי יודע?
 7. פעם חמישה ופעם שישה
 8. שישה מי יודע?
 9. שבעה מי יודע? (שניים לפחות)
 10. שמונה מי יודע?
 11. עשרה מי יודע?
 12. ארבע עשר מי יודע (יותר מאחד, גם ארבע עשרה וגם ארבעה עשר)
 13. חמישה עשר מי יודע?
 14. עשרים מי יודע?
 15. שבעים מי יודע?

 

חג שמח וישיבה נעימה בסוכה

מחלקי המים

עדכון אחרון: 22/08/2019

הערות שוליים