חידון מס' 7 לפסח (השאלות)

על סימני הסדר – 15 סימנים לסימנים

מצא את הסימן לפי הרמז שלהלן, לעתים בשינויי ניקוד קלים

מהקל אל הקשה

 1. תפסיק להיות מלוכלך
 2. מתקן ספרים משומשים
 3. מסכת במשנה – בתלמוד
 4. מתפייס
 5. הוא כל הזמן מסתתר הסימן הזה! ויש לו עוד שם, מהו?
 6. עם נפתלי, מקום בארץ
 7. חכם מחכמי ישראל
 8. בים. יש מעורבת ויש לא מעורבת.
 9. עם מילה נוספת – מקום בו שהו בני ישראל במדבר זמן רב.
 10. היה גם בפורים
 11. ר' יוסף קארו
 12. משותף ללשון, כסף וילד שלא מתנהג יפה בכיתה
 13. יעקב עשה את הפעולה הזו – איפה?
 14. בת פרעה עשתה את זה, הכהן הגדול ביום הכיפורים, נעמן שר צבא ארם,
 15. גר בעיר דובנא

 

על אחד מי יודע – 13 נוסחאות וחישובים

אם התוצאה היא בתוך "אחד מי יודע", יש להגיד את הדבר עצמו ולא סתם מספר. החישוב הוא ברצף פשוט בלי סוגריים של נוסחאות מתמטיות.

דוגמא: אבות ועוד אמהות = ימי השבוע, לא להגיד את המספר 7, אלא ימי שבתא.

השאלות להלן, מהקל אל הקשה

 1. אבות + ימי השבוע הם …
 2. מדות פחות לוחות הם ….
 3. אמהות כפול אבות =
 4. איך מסדרים וחומשים תגיע לכוכבים?
 5. דבריא לחלק ללוחות שווה …
 6. לוחות כפול סדרים פחות אמהות
 7. ימי השבוע פחות חומשים, ועוד אבות כפול 2 שווה …
 8. דבריא לחלק ללוחות ועוד אבות לחלק לאמהות יוצא …
 9. לוחות כפול אמהות ועוד חומשים פחות ימי שבתא לחלק לאבות כפול אלהינו
 10. המשך את הסדרה ואמור מה היא: אלהינו, לוחות, אבות, חומשי תורה, ימי שבתא,
 11. איזו נוסחא תיתן לנו מאבות ולוחות: א. ירחי לידה, ב. ימי מילה?
 12. איך מאמהות וירחי לידה נקבל בסוף שישה סדרי משנה?
 13. אלהינו + לוחות + אבות + אמהות + חומשים + סדרים +… + שבטים + מידות – בקיצור כמה זה כל ה"אחד מי יודע" כולם ביחד? איך חישבת את זה?

 

 

חג שמח וליל סדר מהנה

מחלקי המים

עדכון אחרון: 27/03/2016

הערות שוליים