מועדי ישראל

חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
מגילת רות
שבועות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
פסח
ליל הסדר
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
מגילת רות
שבועות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
פסח
ליל הסדר
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
פורים
מגילת אסתר
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
מגילת רות
שבועות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
פסח
ליל הסדר
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
פורים
מגילת אסתר
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
סוכות
קהלת
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
שבועות
מגילת רות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
שבת וראש חודש
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
ליל הסדר
פסח
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
מגילת רות
שבועות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
ליל הסדר
שיר השירים
פסח
שבת הגדול
שבת וראש חודש
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
שבת וראש חודש
שבועות
מגילת רות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
ליל הסדר
פסח
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת וראש חודש
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
מגילת רות
שבועות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
שבת וראש חודש
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
ליל הסדר
פסח
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב

חידון מס' 2 לפסח – אלף-בית מי יודע (התשובות)

חידונים לליל הסדר

עדכון אחרון: 27/03/2016

אל"ף מי יודע

 • אליהו, סיבה 1: מסמל את הגאולה, 2. תיק"ו, יכריע בהלכה של ספק כוס חמישית
 • אפיקומן, צפון
 • ארבה
 • חודש האביב
 • אברהם אבינו (מכונה גם ארמי לדעה אחת)
 • אור
 • ארמי אבד אבי
 • אהבתי כי ישמע ה'
 • אות

בי"ת מי יודע

 • ברד
 • בכורות.
 • בני ברק
 • בתיה, בת פרעה
 • ברך
 • ביצה
 • ברית בין הבתרים
 • בדיקת חמץ, ביעור חמץ.
 • בצאת ישראל ממצרים
 • בן זומא

גימ"ל מי יודע

 • גושן
 • גרשום
 • גדי
 • גנות"
 • גדי, "חד גדיא"
 • רבן גמליאל, לא יצא אדם ידי חובתו בפסח אם לא אכל פסח, מצה ומרור.
 • גלגל

דל"ת מי יודע

 • דבר
 • דם
 • דיינו
 • דבריא
 • דבורים
 • 6 פעמים מופיע המספר 4 ואלו הם: בנים, קושיות, כוסות, אמהות, לשונות של גאולה,
 • דגל

ה"א מי יודע

 • הלל
 • הא
 • 5 חכמים שעשו סדר בבני ברק.
 • הלל
 • הלל.

וא"ו מי יודע

 • ורחץ
 • והיא שעמדה לאבותינו ולנו
 • והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי וגם והבאתי

זיי"ן מי יודע

 • זרוע
 • זכר למקדש
 • זימון
 • זמיר

חי"ת מי יודע

 • חמץ
 • חרות
 • חכם
 • חושך
 • חרוסת וחזרת
 • חומשי תורה
 • חיפזון
 • חגיגה, בקערת הסדר.
 • חתול, בחד גדיא
 • חרטום
 • חבורה

טי"ת מי יודע

 • טרפון, רבי טרפון
 • טל
 • טלה

יו"ד מי יודע

 • יחץ
 • ים סוף, פי חמש כמו היחס בין אצבע ליד.
 • יהושע
 • יוכבד
 • יתרו
 • יד חזקה

כ"ף מי יודע

 • כינים
 • כרפס
 • כסא של אליהו
 • כל דכפין
 • כורך
 • כוכביא
 • כוס. על השלישי מברכים ברכת המזון ועל הרביעי משלימים את ההלל.
 • כינים, כלב
 • כלב
 • כבד פה

למ"ד מי יודע

 • לוחות הברית
 • לוי
 • לשונם, לבושם
 • לא לנו ה'

מ"ם מי יודע

 • מצה, מרור, ואולי אפילו שלושה!)
 • מכות
 • מה נשתנה
 • מרור
 • מרים
 • מסובים
 • מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו
 • מנויים
 • מלכות עגלה
 • משה, "ויאמינו בה' ובמשה עבדו"
 • מטה

נו"ן מי יודע

 • ניסן
 • נורא
 • נרצה
 • נחש, וזה היה נס.
 • נפלאות
 • ניצנים

סמ"ך מי יודע

 • סנה
 • סדרי משנה
 • סוסים
 • סוכות
 • סראייבו

עי"ן מי יודע

 • ערוב
 • רבי עקיבא
 • עמרם
 • עבדים היינו

פ"א מי יודע

 • פרך
 • פיתום
 • פרעה (ספר שמות)
 • פקוד פקדתי (או פקד יפקוד)
 • פדיון הבן, פטר בכור
 • פראג, צ'כיה
 • פתרוס

צדי"ק מי יודע

 • צפרדע
 • צפון
 • צא ולמד
 • צפרדע (עשרת המכות).
 • צפון
 • ציפורה

קו"ף מי יודע

 • קדש
 • קושיות
 • קריאת שמע
 • קריעת הים
 • קהת

רי"ש מי יודע

 • רשע
 • רחצה
 • רעמסס
 • רמה

שי"ן מי יודע

 • שחין
 • שולחן עורך
 • שונרא
 • שלח את עמי
 • שירת הים
 • שימורים
 • שמונים
 • שבעים
 • שיר השירים
 • שפטים

ת"ו מי יודע

 • תם
 • תיבה
 • תורא
 • תנין
 • תור
 • תשבי, כינוי לאליהו. תיק"ו – תשבי יתרץ קושיות ובעיות. הכוס החמישית שלא הוכרעה.

 

 

חג שמח וליל סדר מהנה

מחלקי המים

מים שלנו ושל אחרים

כשרים לפסח ולכל השנה

שאבנום מבורות מים רבים

והוספנו מבארנו הדלה

ואם הפרנו זכויות יוצרים

עם כולם הסליחה

שהרי כל ישראל חברים

ולכולם חלק בתורה והגדה

 

הערות שוליים

האתר פתוח לגלישה חופשית ואינו דורש רישום. נשמח לשמוע לקבל הערות והארות מכל המבקרים באתר.

בנוסף, דפי פרשת השבוע והמועדים המתחדשים נשלחים במייל לכל המעוניין ומועלים במקביל לאתר.

להצטרפות לרשימת התפוצה