חידון מס' 2 לפסח – אלף-בית מי יודע (השאלות)

אלף-בית מי יודע

השתדלנו לסדר את השאלות, בכל אות, מהקל אל הקשה. התחילו איפוא בצעיר שבחבורה, המשיכו בחן הנעורים ומשם ליודעי דת ודין.

2a

 • לו כוס מיוחדת (שתי סיבות מדוע)
 • שוברים אותו, מחביאים אותו, גונבים אותו, ובסוף אוכלים אותו. ויש לו גם שם נוסף (באות אחרת), מהו?
 • אחת מהמכות
 • החודש בו יצאנו ממצרים (בלשון התורה)
 • ממנו כל ההיסטוריה שלנו התחילה (שני אל"ף ואולי גם שלושה)
 • המילה הראשונה של מסכת פסחים
 • קטע בהגדה שיש בתחילתו שלוש מילים שמתחילות באות אל"ף (רמז: הראשון שביקש להשמידנו)
 • אחד מפרקי הלל מתחיל באות זו.
 • שם אחר לנס (רמז: שיטת החידון שלנו)

 2b

 • אחת מהמכות
 • ועוד אחת מהמכות
 • שם וגם היום יושבים חכמים
 • הצילה את משה. שני שמות
 • מסימני הסדר
 • מסימני הקערה (מה היא מסמלת)
 • שם התבשר אברהם על שעבוד מצרים
 • אור לארבעה עשר עושים אותה ולאחריה עוד פעולה באותה האות
 • אחד מפרקי הלל מתחיל באות זו.
 • החכם שבזכותו אנחנו מזכירים את יציאת מצרים ואומרים את ההגדה בלילה

2c

 • שם ישבו אבותינו
 • האבא שלו הוציא אותנו ממצרים
 • משה דאג לו ואז ידעו שהוא (משה) ראוי להנהיג את עם ישראל
 • "מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו". ובנוסח אחר: "מתחילה עובדי עבודת … היו אבותינו"
 • בעל חיים שמתחיל באות זו ונזכר בהגדה (מצא היכן)
 • שמו מתחיל בגימ"ל והוא אמר משהו חשוב מאד בגימטריא של האות גימ"ל. מי החכם ומה אמר?
 • בו אכלו מצה ראשונה מתבואת ארץ ישראל (רמז: ספר יהושע פרק ה).

2d

 • אחת מהמכות
 • ועוד מכה אחת
 • מספיק לנו
 • עשרה מי יודע
 • בעל חיים שמתחיל באות זו ונזכר בהגדה (מצא היכן)
 • בגימטריא, כמה כאלה אתה יודע בליל הסדר וביציאת מצרים
 • משמעות אחרת למילה נס

2e

 • מסימני הסדר
 • זה בארמית (רמז: לחם)
 • ה"א בגימטריא בבני ברק
 • המציא את הסנדוויץ' הרבה לפני האנגלים (רמז: חכם שעלה מבבל לארץ ישראל והיה לו מנהג מיוחד בליל הסדר).
 • אומרים אותו ביום הראשון של פסח שלוש פעמים. מתי? אבל אח"כ בשאר ימי החג רק חצי. למה?

2f

 • מסימני הסדר
 • מתחילה קטע חשוב בהגדה בו מרימים את הכוס
 • ארבע לשונות של גאולה (יש גם חמישי)

2g

 • על השולחן אחד, על גופנו שניים
 • מה שעשה הלל
 • בסוף הסעודה אם יש לפחות שלושה
 • מבשר את האביב (עפ"י שיר השירים)

2h

 • בל יראה ובל ימצא
 • ההפך מעבדות
 • אחד מהבנים בהגדה
 • אחת מהמכות
 • מסימני הקערה (שניים)
 • חמישה מי יודע
 • הוא נהג בפסח מצרים ואיננו בפסח דורות (רמז: מהירות)
 • קרבן נוסף שהיו מביאים חוץ מקרבן הפסח (רמז: גם בחגים אחרים), היכן הוא בשולחן?
 • בעל חיים שמתחיל באות זו ונזכר בהגדה (מצא היכן)
 • חכם מצרי
 • קבוצה של אנשים שנאספים לאכול ביחד את קרבן הפסח

2i

 • אחד מהחכמים שהיה במסובים בבני ברק
 • מתחילים להתפלל עליו בחג הראשון של פסח
 • המזל של החודש שלנו

2j

 • מסימני הסדר
 • שם היו יותר נסים ומכות מאשר במצרים. כמה יותר?
 • אחד מהחכמים שהיה במסובים בבני ברק
 • הבן שלה הוציא אותנו ממצרים
 • החתן שלו הוציא אותנו ממצרים
 • הכוח בו הוציא הקב"ה אותנו ממצרים. ספר הלכה חשוב.

2k

 • אחת מהמכות
 • מסימני הקערה וגם הסדר
 • עומד ריק בליל הסדר
 • מי שרעב מוזמן להצטרף
 • מה שעשה הלל
 • אחד עשר מי יודע
 • על הראשון מקדשים, על השני מגידים, על השלישי … ועל הרביעי … – השלם.
 • בעל חיים שמתחיל באות זו ונזכר בהגדה – יש שניים כאלה (מצא היכן)
 • גם לו יש חלק ביציאת מרים. הוא לא חרץ לשון.
 • איך משה קרא לעצמו שהוא מגמגם.

2l

 • שניים מי יודע
 • המצה האמצעית היא לכבודו
 • בגלל שלא שינו אותו, נגאלו ממצרים. שתי תשובות!
 • אחד מפרקי הלל מתחיל באות זו.

2m

 • מסימני הסדר (שניים, שלושה ואולי אפילו שלושה!)
 • פרעה חטף עשירייה כזו
 • השאלה המרכזית בערב זה
 • מסימני הקערה
 • האח שלה הוציא אותנו ממצרים
 • צומת מרכזי בארץ שקשור להגדה
 • הַגְנוּת לפי רב
 • רק הם יכולים לאכול את קרבן הפסח. והיום – לתיאטרון וקונצרטים.
 • הכינוי למצרים במעוז צור
 • אומרים שהוא לא מוזכר בהגדה והוא כן מוזכר. מי הוא ואיפה הוא מוזכר?
 • המפקדה של משה

2n

 • החודש בו יצאנו ממצרים
 • שרף את המקל (את החוטרא)
 • מסימני הסדר
 • המקל נהפך ל … וזה היה …
 • שם אחר לנס (רמז: תפילה\שיר בחנוכה)
 • מבשרים את האביב (עפ"י שיר השירים)

2o

 • בו ה' התגלה למשה ושלח אותו למצרים
 • שישה מי יודע
 • בעל חיים שמתחיל באות זו ונזכר בהגדה (מצא היכן)
 • התחנה הראשונה של בני ישראל אחרי שיצאו ממצרים
 • עיר באירופה שם נדפסה הגדה חשובה הנושאת את שמה

2p

 • אחת מהמכות
 • המארח בבני ברק
 • הבן שלו הוציא אותנו ממצרים
 • הַגְנוּת לפי שמואל

2q

 • עבודה קשה
 • אחת מהערים שבני ישראל בנו במצרים
 • הוא מכנה את ה' באות הבאה ואת עצמו רשע (מצא את המקור)
 • לשון הגאולה שיעקב מסר לבניו ושמשה השתמש כדי לשכנע את בני ישראל שה' שלח אותו
 • מצווה שעושים לזכר המכה האחרונה
 • עיר באירופה שם נדפסה הגדה חשובה הנושאת את שמה
 • שם אחר למצרים

2r

 • אחת מהמכות
 • מסימני הסדר
 • בוא ותלמד
 • בעל חיים שמתחיל באות זו ונזכר בהגדה (מצא היכן)
 • מחביאים אותו. השם היותר ידוע שלו מתחיל באות אל"ף
 • שם אשתו של משה

2s

 • מסימני הסדר
 • שאלות
 • רבותינו, הגיע זמן …
 • הנס הכי גדול ביציאת מצרים
 • הנכד שלו הוציא אותנו ממצרים

2t

 • אחד מהבנים בהגדה
 • מסימני הסדר
 • אחת מהערים שבני ישראל בנו במצרים
 • בני ישראל יצאו ממצרים ביד …

2u

 • אחת מהמכות
 • מסימני הסדר
 • אכל את הגדיא
 • הקריאה של משה לפרעה לשחרר את העם
 • ההודיה לאחר קריעת ים סוף
 • כינוי ללילה של הסדר (רמז: וזה לא אוכל)
 • הגיל של משה כאשר בא לפני פרעה ואמר: שלח את עמי
 • מספר בני ישראל כשירדו למצרים
 • בקהילות רבות קוראים אותו אחרי הסדר (וגם בשבת חול המועד)
 • מילה אחרת למכות

2v

 • אחד מהבנים בהגדה
 • שם הושם התינוק שהפך למנהיג
 • שתה את המים (מיא)
 • המקל נהפך ל …
 • גם הוא מבשר את האביב (עפ"י שיר השירים)
 • הגלעדי יבוא ייתן תשובות לכל השאלות. איך זה קשור לליל הסדר?

 

חג שמח וליל סדר מהנה

מחלקי המים

 

 

עדכון אחרון: 27/03/2016

הערות שוליים