מועדי ישראל

חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
מגילת רות
שבועות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
פסח
ליל הסדר
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
מגילת רות
שבועות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
פסח
ליל הסדר
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
פורים
מגילת אסתר
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
מגילת רות
שבועות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
פסח
ליל הסדר
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
פורים
מגילת אסתר
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
סוכות
קהלת
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
שבועות
מגילת רות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
שבת וראש חודש
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
ליל הסדר
פסח
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
מגילת רות
שבועות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
ליל הסדר
שיר השירים
פסח
שבת הגדול
שבת וראש חודש
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
שבת וראש חודש
שבועות
מגילת רות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
ליל הסדר
פסח
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת וראש חודש
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
מגילת רות
שבועות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
שבת וראש חודש
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
ליל הסדר
פסח
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב

חידון מס' 2 לפסח – אלף-בית מי יודע (השאלות)

חידונים לליל הסדר

עדכון אחרון: 27/03/2016

אלף-בית מי יודע

השתדלנו לסדר את השאלות, בכל אות, מהקל אל הקשה. התחילו איפוא בצעיר שבחבורה, המשיכו בחן הנעורים ומשם ליודעי דת ודין.

2a

 • לו כוס מיוחדת (שתי סיבות מדוע)
 • שוברים אותו, מחביאים אותו, גונבים אותו, ובסוף אוכלים אותו. ויש לו גם שם נוסף (באות אחרת), מהו?
 • אחת מהמכות
 • החודש בו יצאנו ממצרים (בלשון התורה)
 • ממנו כל ההיסטוריה שלנו התחילה (שני אל"ף ואולי גם שלושה)
 • המילה הראשונה של מסכת פסחים
 • קטע בהגדה שיש בתחילתו שלוש מילים שמתחילות באות אל"ף (רמז: הראשון שביקש להשמידנו)
 • אחד מפרקי הלל מתחיל באות זו.
 • שם אחר לנס (רמז: שיטת החידון שלנו)

 2b

 • אחת מהמכות
 • ועוד אחת מהמכות
 • שם וגם היום יושבים חכמים
 • הצילה את משה. שני שמות
 • מסימני הסדר
 • מסימני הקערה (מה היא מסמלת)
 • שם התבשר אברהם על שעבוד מצרים
 • אור לארבעה עשר עושים אותה ולאחריה עוד פעולה באותה האות
 • אחד מפרקי הלל מתחיל באות זו.
 • החכם שבזכותו אנחנו מזכירים את יציאת מצרים ואומרים את ההגדה בלילה

2c

 • שם ישבו אבותינו
 • האבא שלו הוציא אותנו ממצרים
 • משה דאג לו ואז ידעו שהוא (משה) ראוי להנהיג את עם ישראל
 • "מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו". ובנוסח אחר: "מתחילה עובדי עבודת … היו אבותינו"
 • בעל חיים שמתחיל באות זו ונזכר בהגדה (מצא היכן)
 • שמו מתחיל בגימ"ל והוא אמר משהו חשוב מאד בגימטריא של האות גימ"ל. מי החכם ומה אמר?
 • בו אכלו מצה ראשונה מתבואת ארץ ישראל (רמז: ספר יהושע פרק ה).

2d

 • אחת מהמכות
 • ועוד מכה אחת
 • מספיק לנו
 • עשרה מי יודע
 • בעל חיים שמתחיל באות זו ונזכר בהגדה (מצא היכן)
 • בגימטריא, כמה כאלה אתה יודע בליל הסדר וביציאת מצרים
 • משמעות אחרת למילה נס

2e

 • מסימני הסדר
 • זה בארמית (רמז: לחם)
 • ה"א בגימטריא בבני ברק
 • המציא את הסנדוויץ' הרבה לפני האנגלים (רמז: חכם שעלה מבבל לארץ ישראל והיה לו מנהג מיוחד בליל הסדר).
 • אומרים אותו ביום הראשון של פסח שלוש פעמים. מתי? אבל אח"כ בשאר ימי החג רק חצי. למה?

2f

 • מסימני הסדר
 • מתחילה קטע חשוב בהגדה בו מרימים את הכוס
 • ארבע לשונות של גאולה (יש גם חמישי)

2g

 • על השולחן אחד, על גופנו שניים
 • מה שעשה הלל
 • בסוף הסעודה אם יש לפחות שלושה
 • מבשר את האביב (עפ"י שיר השירים)

2h

 • בל יראה ובל ימצא
 • ההפך מעבדות
 • אחד מהבנים בהגדה
 • אחת מהמכות
 • מסימני הקערה (שניים)
 • חמישה מי יודע
 • הוא נהג בפסח מצרים ואיננו בפסח דורות (רמז: מהירות)
 • קרבן נוסף שהיו מביאים חוץ מקרבן הפסח (רמז: גם בחגים אחרים), היכן הוא בשולחן?
 • בעל חיים שמתחיל באות זו ונזכר בהגדה (מצא היכן)
 • חכם מצרי
 • קבוצה של אנשים שנאספים לאכול ביחד את קרבן הפסח

2i

 • אחד מהחכמים שהיה במסובים בבני ברק
 • מתחילים להתפלל עליו בחג הראשון של פסח
 • המזל של החודש שלנו

2j

 • מסימני הסדר
 • שם היו יותר נסים ומכות מאשר במצרים. כמה יותר?
 • אחד מהחכמים שהיה במסובים בבני ברק
 • הבן שלה הוציא אותנו ממצרים
 • החתן שלו הוציא אותנו ממצרים
 • הכוח בו הוציא הקב"ה אותנו ממצרים. ספר הלכה חשוב.

2k

 • אחת מהמכות
 • מסימני הקערה וגם הסדר
 • עומד ריק בליל הסדר
 • מי שרעב מוזמן להצטרף
 • מה שעשה הלל
 • אחד עשר מי יודע
 • על הראשון מקדשים, על השני מגידים, על השלישי … ועל הרביעי … – השלם.
 • בעל חיים שמתחיל באות זו ונזכר בהגדה – יש שניים כאלה (מצא היכן)
 • גם לו יש חלק ביציאת מרים. הוא לא חרץ לשון.
 • איך משה קרא לעצמו שהוא מגמגם.

2l

 • שניים מי יודע
 • המצה האמצעית היא לכבודו
 • בגלל שלא שינו אותו, נגאלו ממצרים. שתי תשובות!
 • אחד מפרקי הלל מתחיל באות זו.

2m

 • מסימני הסדר (שניים, שלושה ואולי אפילו שלושה!)
 • פרעה חטף עשירייה כזו
 • השאלה המרכזית בערב זה
 • מסימני הקערה
 • האח שלה הוציא אותנו ממצרים
 • צומת מרכזי בארץ שקשור להגדה
 • הַגְנוּת לפי רב
 • רק הם יכולים לאכול את קרבן הפסח. והיום – לתיאטרון וקונצרטים.
 • הכינוי למצרים במעוז צור
 • אומרים שהוא לא מוזכר בהגדה והוא כן מוזכר. מי הוא ואיפה הוא מוזכר?
 • המפקדה של משה

2n

 • החודש בו יצאנו ממצרים
 • שרף את המקל (את החוטרא)
 • מסימני הסדר
 • המקל נהפך ל … וזה היה …
 • שם אחר לנס (רמז: תפילה\שיר בחנוכה)
 • מבשרים את האביב (עפ"י שיר השירים)

2o

 • בו ה' התגלה למשה ושלח אותו למצרים
 • שישה מי יודע
 • בעל חיים שמתחיל באות זו ונזכר בהגדה (מצא היכן)
 • התחנה הראשונה של בני ישראל אחרי שיצאו ממצרים
 • עיר באירופה שם נדפסה הגדה חשובה הנושאת את שמה

2p

 • אחת מהמכות
 • המארח בבני ברק
 • הבן שלו הוציא אותנו ממצרים
 • הַגְנוּת לפי שמואל

2q

 • עבודה קשה
 • אחת מהערים שבני ישראל בנו במצרים
 • הוא מכנה את ה' באות הבאה ואת עצמו רשע (מצא את המקור)
 • לשון הגאולה שיעקב מסר לבניו ושמשה השתמש כדי לשכנע את בני ישראל שה' שלח אותו
 • מצווה שעושים לזכר המכה האחרונה
 • עיר באירופה שם נדפסה הגדה חשובה הנושאת את שמה
 • שם אחר למצרים

2r

 • אחת מהמכות
 • מסימני הסדר
 • בוא ותלמד
 • בעל חיים שמתחיל באות זו ונזכר בהגדה (מצא היכן)
 • מחביאים אותו. השם היותר ידוע שלו מתחיל באות אל"ף
 • שם אשתו של משה

2s

 • מסימני הסדר
 • שאלות
 • רבותינו, הגיע זמן …
 • הנס הכי גדול ביציאת מצרים
 • הנכד שלו הוציא אותנו ממצרים

2t

 • אחד מהבנים בהגדה
 • מסימני הסדר
 • אחת מהערים שבני ישראל בנו במצרים
 • בני ישראל יצאו ממצרים ביד …

2u

 • אחת מהמכות
 • מסימני הסדר
 • אכל את הגדיא
 • הקריאה של משה לפרעה לשחרר את העם
 • ההודיה לאחר קריעת ים סוף
 • כינוי ללילה של הסדר (רמז: וזה לא אוכל)
 • הגיל של משה כאשר בא לפני פרעה ואמר: שלח את עמי
 • מספר בני ישראל כשירדו למצרים
 • בקהילות רבות קוראים אותו אחרי הסדר (וגם בשבת חול המועד)
 • מילה אחרת למכות

2v

 • אחד מהבנים בהגדה
 • שם הושם התינוק שהפך למנהיג
 • שתה את המים (מיא)
 • המקל נהפך ל …
 • גם הוא מבשר את האביב (עפ"י שיר השירים)
 • הגלעדי יבוא ייתן תשובות לכל השאלות. איך זה קשור לליל הסדר?

 

חג שמח וליל סדר מהנה

מחלקי המים

 

 

הערות שוליים

האתר פתוח לגלישה חופשית ואינו דורש רישום. נשמח לשמוע לקבל הערות והארות מכל המבקרים באתר.

בנוסף, דפי פרשת השבוע והמועדים המתחדשים נשלחים במייל לכל המעוניין ומועלים במקביל לאתר.

להצטרפות לרשימת התפוצה