חידון מס' 1 לפסח (התשובות) | מחלקי המים

מועדי ישראל

חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
מגילת רות
שבועות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
פסח
ליל הסדר
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
מגילת רות
שבועות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
פסח
ליל הסדר
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
פורים
מגילת אסתר
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
מגילת רות
שבועות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
פסח
ליל הסדר
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
פורים
מגילת אסתר
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
סוכות
קהלת
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
שבועות
מגילת רות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
שבת וראש חודש
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
ליל הסדר
פסח
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
מגילת רות
שבועות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
ליל הסדר
שיר השירים
פסח
שבת הגדול
שבת וראש חודש
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
שבת וראש חודש
שבועות
מגילת רות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
ליל הסדר
פסח
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת וראש חודש
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
מגילת רות
שבועות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
שבת וראש חודש
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
ליל הסדר
פסח
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב

חידון מס' 1 לפסח (התשובות)

חידונים לליל הסדר

עדכון אחרון: 27/03/2016

1a

לקטנים +

 1. "והגדת לבנך" (שמות יג ח), אבל גם מהמילה אגדה
 2. הא לחמא עניא, 2. המוציא לחם מן הארץ
 3. מצה היא מריבה (פסוק) אוכלים את המצה ומחסלים את כל המריבות והמחלוקות)
 4. חס, חסה
 5. שולחן עורך, שולחן ערוך, ערוך השולחן.
 6. כר-פס
 7. כורך
 8. מה פירוש המילה פסח? איפה היא מוזכרת לראשונה בתורה?
 9. לבן הארמי שבקש לעקור הכל
 10. אחד מגיבורי מגילת אסתר מוזכר בהגדה – איפה? (פעמיים)
 11. לרשע ולשאינו יודע לשאול
 12. מיגון לשמחה, מאבל ליום טוב
 13. שבעים
 14. כי-לא-חמץ, קילו חמץ, בבדיחותא
 15. חמ-עץ, בבדיחותא
 16. המן
 17. פה-רך, פרך, פרח
 18. הדסה ושערי צדק
 19. נגב, בני ברק, ירושלים, מרחביה, ראש פינה, נוב, ירדן
 20. צפרדע, כינים, ערוב, גמל, צאן, נשר, אילה, אריה, שור, חתול, כלב, גדי, דבורים
 21. 250 מכות שלקו המצרים על הים.
 22. כוסות, קושיות, לשונות של גאולה, בנים, אמהות.
 23. שלושה הדברים שרבן גמליאל הקפיד לומר: פסח, מצה ומרור
 24. חומשי תורה וגם חמישה זקנים שהיו מסובים בבני ברק
 25. שלושה עשר המידות. יש שתיים כאלה למי מהן הכוונה? למידות שהתורה נדרשת או למידות הרחמים?.
 26. ארבעה עשר – יום הקרבת הפסח וגם דיינו. חמישה עשר – סימני הסדר ותאריך חג הפסח בניסן.
 27. ארבעים מכות וגם השנים במדבר, חמישים מכות על הים ושבעים פעמיים: הריני כבן שבעים שנה, בשבעים נפש ירדו אבותיך מצריימה.
 28. ארבע מאות שנות שעבוד עפ"י ברית בין הבתרים

ליותר גדולים

 1. רבותינו הגיע זמן קריאת שמע של שחרית
 2. פעם אחת, ויאמינו בה' ובמשה עבדו, בדרשת ר' יוסי הגלילי
 3. בהלל
 4. "דוד בן ישי עבדך משיחך" בסוף תפילת נשמת
 5. אחד מי יודע
 6. "ואתן לעשו את הר שעיר … ויעקב ובניו ירדו מצרים"
 7. בפיוט ואמרתם זבח פסח – "נשמדה מדין בצליל שעורי עומר"
 8. הלל המצרי והלל הגדול. את הראשון אומרים בחג הראשון של פסח 3 פעמים ואת השני פעמיים.
 9. "ארמי אובד אבי" לקוח מפרשת הביכורים. קוראים את הפרשה ולא מביאים ביכורים.
 10. בפיוט ויהיה בחצי הלילה: "שנאה נטר אגגי וכתב ספרים" 2. בפיוט ואמרתם זבח פסח – "קהל כנסה הדסה לשלם צום בפסח", שאז צמו בפסח. ובהמשך שם: "ראש מבית רשע מחצת בעץ חמישים".
 11. תשעה ירחי לידה באים לפני שמונה ימי מילה
 12. חמץ, מצה
 13. בני ישראל יהיו כעפר הארץ (ספר בראשית). הכינים היה כעפר הארץ (ספר שמות).
 14. כינים, ברד, מכת בכורות
 15. לחם עוני של עבדים ועניים 2. חיפזון היציאה ממצרים "ויאפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עוגות מצות כי לא חמץ" (שמות יב לט)
 16. הלל (פסחים פרק ה)
 17. לוט
 18. אברהם
 19. יין קידוש נר הבדלה זמן. והשני אותו הדבר רק בסדר שונה (פסחים דף קב ע"ב, קג ע"א)
 20. חיפזון וגם חמץ ומצה שנאכלים ביחד (לא היה איסור של בל יראה ובל ימצא, כמו גם לא בפסח שני)
 21. יצא "בשר צלי שלוק ומבושל" של בית המקדש ונכנס "כולנו מסובים". (שאלה: האם לא היה כולנו מסובים גם בזמן בית המקדש?)
 22. צָפוּן וצָפוֹן
 23. זרוע נטויה
 24. ארב – ארבה
 25. כוס ישועות

למטיבי לכת

 1. איפה מוזכר פסח בתנ"ך חוץ מבתורה?
 2. יציאת מצרים הייתה בשנת ב' תמ"ח. לפני כמה שנים יצאנו ממצרים?
 3. "עוגות מצות כי לא חמץ" (שמות לב יט)
 4. מי ספר את האנשים שבאו להקריב קרבן פסח בבית המקדש באמצעות לקיחת חלק מכל קרבן. מה היה החלק הזה? מי האיש? מה המספר שקיבל? (פסחים סד ע"ב)
 5. זמן קריאת שמע "משיבחין בין תכלת ללבן (מסכת ברכות פרק א)
 6. ופסח ה' על הפתח
 7. פה-סח
 8. איזה כורך יש במסכת פסחים שאיננו קשור בהגדה (אנשי יריחו, פסחים פרק ד)
 9. יישנו כדי שישאלו ואם ישאלו אולי גם יישנו (התינוקות, יישנו במשמעות כפולה, לישון ולשנות)
 10. שלושים יום קודם החג דורשים בהלכות החג. מצא את כל הקשרים בין פורים לפסח.
 11. מועדים
 12. מימים ימימה
 13. יעקב ""ויחץ את העם לשני מחנות", (רמז: ספר ויקרא, ספר שופטים).
 14. פסח שני

חידות אבן עזרא

 1. צור – הקב"ה, ציר – משה, צאן – בני ישראל, צר – פרעה
 2. משה
 3. לא אד"ו ראש ולא (ע) בד"ו חג, מכללי הלוח העברי.

חידות מחלקי המים

 1. פסח. פ"ה – חיים ומוות בידו, משה בן שמונים בעומדו לפני פרעה. סמ"ך – גילו של יצחק בלדת עשו ויעקב. חי"ת – שמונת ימי המילואים. פה-סח ממלל, פוסח – מדלג.
 2. מצרים. אביו הוא חם. פוט הוא אחיו, דוד הוא לנמרוד, בניו הם כפתורים, מצר-ים. (בראשית פרק ו).
 3. יין שהוא בגימטריה 70 וכן המילה סוד. וזהו מספר אבותינו ביורדם למצרים.
 4. בירמיהו פרק טז פסוקים יד טו (וכן הוא חוזר על כך בפרק כג פסוקים ז-ח) הוא אומר: "לָכֵן הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה' וְלֹא יֵאָמֵר עוֹד חַי ה' אֲשֶׁר הֶעֱלָה אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם: כִּי אִם חַי ה' אֲשֶׁר הֶעֱלָה אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מֵאֶרֶץ צָפוֹן וּמִכֹּל הָאֲרָצוֹת אֲשֶׁר הִדִּיחָם שָׁמָּה וַהֲשִׁבֹתִים עַל אַדְמָתָם אֲשֶׁר נָתַתִּי לַאֲבוֹתָם". בעקבות פסוקים אלה ואחרים יש לנו מדרשים רבים האומרים שהגאולה לעתיד לבוא תאפיל על גאולת מצרים שלא הייתה שלימה כי היו אחריה שעבוד וגלויות נוספות (ברכות יב ע"ב, שמות רבה כג יא ועוד). שאלה: היכן נמצא מוטיב זה בהגדה של פסח? לפחות פעמיים.

 

חג שמח וליל סדר מהנה

מחלקי המים

מים שלנו ושל אחרים

כשרים לפסח ולכל ימות השנה

1b

הערות שוליים

האתר פתוח לגלישה חופשית ואינו דורש רישום. נשמח לשמוע לקבל הערות והארות מכל המבקרים באתר.

בנוסף, דפי פרשת השבוע והמועדים המתחדשים נשלחים במייל לכל המעוניין ומועלים במקביל לאתר.

להצטרפות לרשימת התפוצה