מועדי ישראל

חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
מגילת רות
שבועות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
פסח
ליל הסדר
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
מגילת רות
שבועות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
פסח
ליל הסדר
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
פורים
מגילת אסתר
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
מגילת רות
שבועות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
פסח
ליל הסדר
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
פורים
מגילת אסתר
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
סוכות
קהלת
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
שבועות
מגילת רות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
שבת וראש חודש
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
ליל הסדר
פסח
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
מגילת רות
שבועות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
ליל הסדר
שיר השירים
פסח
שבת הגדול
שבת וראש חודש
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
שבת וראש חודש
שבועות
מגילת רות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
ליל הסדר
פסח
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת וראש חודש
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
מגילת רות
שבועות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
שבת וראש חודש
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
ליל הסדר
פסח
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב

חידון מס' 1 לפסח (השאלות)

חידונים לליל הסדר

עדכון אחרון: 27/03/2016

1a

לקטנים +

 1. מאיפה באה המילה "הגדה"? הגדה של פסח? (פסוק בתורה ועוד מקור))
 2. לחם בליל הסדר? איך זה ייתכן? (פעמיים!)
 3. מצווה לאכול ריב – כיצד?
 4. הוא מרחם וחומל, היא: אוכלים אותה.
 5. שתי מילים שפירושם "עכשיו אוכלים". הזז אות אחת – ספר הלכה חשוב. הפוך את סדר המילים והוסף אות – עוד ספר הלכה.
 6. סימן על הכרית – אוכלים אותו בפסח.
 7. כל השנה הוא מתקן ספרים. בליל הסדר הוא אוכל כמו הלל.
 8. מה פירוש המילה פסח? איפה היא מוזכרת לראשונה בתורה?
 9. מי היה רשע עוד יותר מפרעה?
 10. אחד מגיבורי מגילת אסתר מוזכר בהגדה – איפה?
 11. לאילו שני בנים נותנים בעצם את אותה תשובה
 12. יצאנו מעבדות לחרות. וגם מ ___ ל____, ומ ____ ל____, –  השלם את החסר
 13. מאיזה גיל בן אדם נעשה זקן?
 14. עוגה או לחם ששוקלים קילו
 15. העץ מתחמם עד שנשרף – איזה עץ זה? (בבדיחותא)
 16. מי הוא הרשע שאכלו אותו ארבעים שנה
 17. הוא מדבר יפה, הוא עובד קשה והוא מקשט את הנוף.
 18. שני בתי חולים שנזכרים בהגדה.
 19. מקומות בארץ שנזכרים בהגדה
 20. בעלי חיים שמוזכרים בהגדה
 21. כמה זה 5 כפול 10 כפול 5. איך זה קשור לליל הסדר?
 22. ארבעה מי יודע! כמה "ארבע" או "ארבעה" יש בליל הסדר וביציאת מצרים?
 23. עוד שלושה מי יודע?
 24. ועוד חמישה מי יודע?
 25. שלושה עשר מי יודע? מה זה מדיא? למה הכוונה?
 26. הפיוט אחד מי יודע נגמר במספר שלושה עשר. תוסיף גם ארבעה עשר מי יודע וחמישה עשר מי יודע
 27. ארבעים מי יודע? חמישים (פעמיים בהגדה)? ושבעים?
 28. וארבע מאות מי יודע?

 

ליותר גדולים

 1. איפה מוזכרת קריאת שמע בהגדה?
 2. האם משה רבינו מוזכר בהגדה? אם כן, היכן?
 3. האם אהרון מוזכר בהגדה? אם כן, היכן?
 4. האם דוד מוזכר בהגדה, אם כן, היכן?
 5. היכן יש עוד קושיות בהגדה, חוץ מארבע הקושיות של "מה נשתנה"?
 6. האם עשו מוזכר בהגדה? אם כן, איפה? ומה עם לוט?
 7. גדעון נרמז בהגדה אבל שמו לא מופיע, היכן נרמז?
 8. כמה "הלל" אתה מכיר? כמה פעמים אומרים הלל בחג הראשון של פסח?
 9. מה לביכורים בליל הסדר? (הערה: אפשר כאן להשתעשע בחידוד הבא: במשנה במסכם ביכורים יש דיון באילו מקרים "מביא וקורא" ובאילו מקרים "מביא ואינו קורא" (משנה מסכת ביכורים פרק א). ואנו שואלים: באיזה מקרה "קורא ואינו מביא"?)
 10. פורים מוזכר בהגדה, גם אם לא בשם זה. היכן?
 11. היכן 9 בא לפני 8 (רמז, אחד מי יודע)
 12. יותר על ח"י – לא נאכל. ח"י ופחות – נאכל עוד ועוד.
 13. "כעפרא דארעא" – כעפר הארץ. מה? – החמץ. ומה יהיה כעפר הארץ? (ספר בראשית). מה היה כעפר הארץ? (ספר שמות).
 14. אחרי איזו מכה הרימו החרטומים ידיים? אחרי איזו מכה העם המצרי? ואחרי איזו מכה – פרעה?
 15. למה אוכלים מצה? שתי סיבות!
 16. איזה שיר אמרו בזמן הקרבת קרבן הפסח? (פסחים פרק ה)
 17. מי הראשון בתנ"ך שאפה מצות? הרבה מצות.
 18. עפ"י המדרש, מוזכר בהגדה, יש מישהו עוד לפניו, מי זה?
 19. מה זה יקנה"ז? ומה זה זה יקזנ"ה? (רמז, פסחים דף קב ע"ב, קג ע"א)
 20. מנה הבדל אחד לפחות בין הפסח שעשו במצרים והפסח שאנו עושים היום
 21. מה נשתנה במה נשתנה (של ימינו לעומת בית המקדש) . מה נכנס ומה יצא?
 22. עם חולם הוא חלק מהשבשבת (אחד מכיווני הרוח), עם שורוק הוא אחד מסימני הסדר
 23. הוא נמצא על הקערה ובעזרתו יצאנו ממצרים
 24. הוא טמן פח (התחבא ולא לטובה) – היא המכה השמינית
 25. נוסף לארבע כוסות ולכוס של אליהו, איזה עוד כוס נמצאת בהגדה?

 

למטיבי לכת

 1. איפה מוזכר פסח בתנ"ך חוץ מבתורה?
 2. יציאת מצרים הייתה בשנת ב' תמ"ח. לפני כמה שנים יצאנו ממצרים?
 3. "אם אין לחם יאכלו עוגות" – אמרה מי שאמרה. אצלנו יש עוגות שהם גם לחם. (מצה, שמות לב יט, שאלה 2 לעיל)
 4. מי ספר את האנשים שבאו להקריב קרבן פסח בבית המקדש באמצעות לקיחת חלק מכל קרבן. מה היה החלק הזה? מי האיש? מה המספר שקיבל? (פסחים סד ע"ב)
 5. היכן נרמזים צבעי דגל המדינה בהגדה (רמז: מסכת ברכות פרק א)
 6. לפי האשכנזים הקב"ה לא עשה פסח. (בבדיחותא, ופסח ה' על הפתח)
 7. אין משיחין בשעת הסעודה. אבל איזה אוכל (קרבן) כשאוכלים אותו מותר לדבר (פה-סח)
 8. איזה כורך יש במסכת פסחים שאיננו קשור בהגדה
 9. יישנו כדי שישאלו ואם ישאלו אולי גם יישנו – מי הם?
 10. שלושים יום קודם החג דורשים בהלכות החג. מצא את כל הקשרים בין פורים לפסח.
 11. נכשלים ובכל זאת שמחים (רמז, שלוש פעמים בשנה)
 12. התורה מצווה אותנו לעשות פסח כל שנה. מהו לשון התורה "כל שנה"? (רמז, היום משתמשים בביטוי הזה במובן שונה)
 13. "יחץ" – על מי כתוב בתורה שעשה "יחץ" ואיפה? (רמז: ספר בראשית). על מי או מה עוד נאמר בתנ"ך שהוא חצה או נחצה (רמז: ספר ויקרא, ספר שופטים).
 14. "שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, הלילה הזה כולו מצה". באיזה פסח כן אוכלים חמץ ומצה ואין גם איסור של בל יראה ובל ימצא?

 

חידות אבן עזרא

 1. "ארבעה עמדו על הים: צור וציר, צאן וצר. צר הציק לצאן וצור צעק לציר. ציר שיווע לצור וצור ציוה לציר: צא חלץ צאני מידי צר". מי היו הארבעה?
 2. "ראשית שמי – אמצע שמי. אמצע שמי – ראשית שמי. וסוף שמי – מחצית סוף שמי". מי אני?
 3. "כי יכה את עי"ן עבדו ועשה פסח לה' – לא תאבה לו ולא תשמע בקולו".

 

חידות מחלקי המים

 1. שלושה המה אותיותיי. ראשונה, חיים ומוות בידה, כמשה לפני פרעה מידתה. שנייה, כאבי התאומים בלדתם מידתה ויש לה על מה לסמוך. והשלישית, כימי המילואים מידתה אף שבחטא יסודה. ושלושת האותות בהתחברם, מי ימלל ומי ידלג.
 2. לא קר לאבי, רגל (באנגלית) הוא אחי, דוד אני לגיבור ציד, בני תפורים על מעיל וחולצה, חיבור בין ימים הוא שמי – מי אני? (רמז: בראשית פרק ו).
 3. כל כוס מלא סוד– מהו "סוד" זה? (רמז: גימטריה, מספר אבותינו ביורדם למצרים)
 4. בירמיהו פרק טז פסוקים יד טו (וכן הוא חוזר על כך בפרק כג פסוקים ז-ח) הוא אומר: "לָכֵן הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה' וְלֹא יֵאָמֵר עוֹד חַי ה' אֲשֶׁר הֶעֱלָה אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם: כִּי אִם חַי ה' אֲשֶׁר הֶעֱלָה אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מֵאֶרֶץ צָפוֹן וּמִכֹּל הָאֲרָצוֹת אֲשֶׁר הִדִּיחָם שָׁמָּה וַהֲשִׁבֹתִים עַל אַדְמָתָם אֲשֶׁר נָתַתִּי לַאֲבוֹתָם". בעקבות פסוקים אלה ואחרים יש לנו מדרשים רבים האומרים שהגאולה לעתיד לבוא תאפיל על גאולת מצרים שלא הייתה שלימה כי היו אחריה שעבוד וגלויות נוספות (ברכות יב ע"ב, שמות רבה כג יא ועוד). שאלה: היכן נמצא מוטיב זה בהגדה של פסח? לפחות פעמיים.

 

חג שמח וליל סדר מהנה

מחלקי המים

מים שלנו ושל אחרים

כשרים לפסח ולכל ימות השנה

שאבנום מבורות מים רבים

והוספנו מי בארנו הדלה

ואם הפרנו זכויות יוצרים

עם כולם הסליחה

שהרי כל ישראל חברים

ולכולם חלק בתורה והגדה

1b

הערות שוליים

האתר פתוח לגלישה חופשית ואינו דורש רישום. נשמח לשמוע לקבל הערות והארות מכל המבקרים באתר.

בנוסף, דפי פרשת השבוע והמועדים המתחדשים נשלחים במייל לכל המעוניין ומועלים במקביל לאתר.

להצטרפות לרשימת התפוצה