חידון מחלקי המים לחנוכה (השאלות) | מחלקי המים

מועדי ישראל

חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
מגילת רות
שבועות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
פסח
ליל הסדר
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
מגילת רות
שבועות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
פסח
ליל הסדר
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
פורים
מגילת אסתר
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
מגילת רות
שבועות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
פסח
ליל הסדר
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
פורים
מגילת אסתר
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
סוכות
קהלת
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
שבועות
מגילת רות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
שבת וראש חודש
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
ליל הסדר
פסח
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
מגילת רות
שבועות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
ליל הסדר
שיר השירים
פסח
שבת הגדול
שבת וראש חודש
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
שבת וראש חודש
שבועות
מגילת רות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
ליל הסדר
פסח
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת וראש חודש
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
מגילת רות
שבועות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
שבת וראש חודש
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
ליל הסדר
פסח
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב

חידון מחלקי המים לחנוכה (השאלות)

חנוכה

עדכון אחרון: 22/11/2021

מן הקל אל הכבד, בקטון החל ובגדול כִּלָה:

 1. אילו אותיות כתובות על הסביבון? מה הן אומרות?
 2. מה כתוב על הסביבון של היהודים בחוץ לארץ?
 3. איזה שם נוסף יש למקבים?
 4. איך נרמז התאריך של חנוכה בשם החג?
 5. למה אוכלים סופגניות בחנוכה?
 6. מה הקשר של סביבון לחנוכה?
 7. אנחנו משחקים בו בחנוכה, והתקשורת והפוליטיקאים משחקים בו כל השנה
 8. איזה חיל של צה"ל סייע למכבים?
 9. שם נוסף (נרדף) לנס, שם נרדף לניצחון
 10. מה היה שמו של המלך היווני הרשע? מה הוא עשה שהרגיז את היהודים ועורר את המרד?
 11. כמה קנים יש במנורה של חנוכה (בחנוכייה)? אתה מכיר מנורה אחרת עם מספר שונה של קנים? מאיפה היא באה, איפה רואים אותה ואיך גם היא קשורה לחנוכה?
 12. מתי (מאיזו שעה ביום) מתחילים להדליק נרות?
 13. כמה נרות מדליקים סה"כ בשמונת ימי החנוכה. עם השמש. חשב בלי לחבר את הנרות שבכל יום, לא 2 + 3 + 4 וכו'.
 14. אומרים "יהודה הגיבור" וגם כל האחים שלו היו גיבורים וכל מי שנלחם ביוונים. אבל בתפילה אנחנו אומרים שהם לא היו גיבורים ומישהו אחר היה גיבור. איפה זה כתוב? –
 15. מנה את בני מתתיהו
 16. מי מהם נפל בקרבות, אם אתה יודע גם באיזה קרב, ומי שרד את כולן?
 17. אילו מקומות בארץ קשורים באירועי חנוכה ומלחמות המקבים?
 18. תל אביב אינה קשורה לחנוכה, נכון? אולי בכל זאת יש קשר?
 19. מקבי או מכבי? פך או פח? מודיעין או מודיעים מה נכון?
 20. מה שמו הפרטי של מחבר הפיוט מעוז צור
 21. מי הוא "צר המנבח"? מה זה "מנבח"?
 22. מי זאת "מלכות עגלה"?
 23. מנה את כל המאורעות ההיסטוריים שבפיוט מעוז צור
 24. האם חנוכת המקדש הראשון נזכרת בפיוט? היכן?
 25. היום מופיע בכל מקום "כשר למהדרין" וגם "למהדרין מן המהדרין", אבל במקור זה לא קשור לכשרות, אלא לחג החנוכה – כיצד? איפה יש מהדרין ואיפה מהדרין מן המהדרין בחנוכה?
 26. אנחנו נוהגים כשיטת …. וכל יום מוסיפים עוד נר. יש גם שיטה הפוכה של …. לפיה עושים ההפך. מתחילים ביום הראשון עם שמונה נרות וכל יום מורידים אחד. מה הסיבה של השיטה שאנחנו נוהגים (שתי סיבות) ומה יכולה להיות הסיבה של השיטה ההפוכה?
 27. יש קשר בין הלכות סוכה והלכות נר חנוכה, מהו?
 28. מצא קשר בין חנוכה וחג שבועות (רמז, לחג השבועות יש עוד שם)
 29. מצא קשר בין חנוכה ושירת הים
 30. מצא קשר בין אלישע הנביא וחג החנוכה
 31. מתי אומרים את ברכת המזון הארוכה ביותר בשנה?
 32. איך מתחילה הפטרת שבת חנוכה ומאיזה ספר בתנ"ך היא לקוחה?
 33. מתי עוד קוראים הפטרה זו במועד אחר בשנה?
 34. יש מצב של שתי שבתות חנוכה? אם כן, איזו הפטרה קוראים בשבת השנייה?
 35. אם כבו הנרות אחרי הדליקו אותם, צריך או לא צריך (מבחינת ההלכה) להדליק אותם מחדש?
 36. אין לנו מסכת חנוכה. היכן נזכרים הלכות חנוכה בתלמוד ולמה דווקא שם?
 37. מה היא החקרא? מי הצליח לכבוש אותה ומתי?
 38. מה היה שם המצביא היווני שאת חרבו לקח יהודה המכבי כשלל

שעשועי לשון – מי אני?

בלבלו אותי, תעזרו לי להסתדר מחדש

 1. אני קשור לנס חנוכה, אבל הפכו את אותיותי ועכשיו אוכלים איתי
 2. אני גם בקפה וגם בשמן, מי אני?
 3. אני מאיר ביום ואם תשנה את הניקוד שלי אאיר גם בלילה
 4. אם תאכל הרבה ממני, תהייה כמוני
 5. אני שמח, ואם תהפוך את אותיותיי, אני מאיר
 6. ואני חזק ואם תהפוך את אותיותי תלך מהר
 7. חציי הראשון הוא חלק בבגד. חציי השני הוא איבר בגוף האדם. ביחד, אני קשור מאד לחג החנוכה. מי אני? ואם לא הצלחתם, הנה אני בשאלה אחרת: מי שפותח את חציי הראשון ומי שפותח גם את חציי השני, הוא אדם טוב לב.
 8. חציי הראשון הוא מילת שאלה. חציי השני הוא כח וגבורה. ביחד אני בראש שיר של חנוכה. מי אני?
 9. בלבלו אותי ויצא: מין ידוע, מי אני?
 10. בלבלו אותי ויצא: בי סבון, מי אני?
 11. גם אותי בלבלו ויצא: כן טדק
 12. היום הכבידה
 13. אני כסוטו
 14. נס גופיה
 15. אח שימון
 16. תל בובי
 17. נוי ומי
 18. תנור
 19. היות תם
 20. רוץ זועם
 21. סימי הנעל
 22. שלל הלמה
 23. שם כנפה
 24. שבת קִדימה
 25. כח יונה
 26. שמי היומן 
 27. היא מרביצה לי עם הזרוע של הנביא
 28. אני שלם ח"י ימים בשנה (והציונים יאמרו 20), ואני חצוי טו"ב ימים בשנה, מי אני?

מים אחרונים לקינוח, כדת וכדין (וזה כבר רמז)

השלם את החרוז: על המיטה פורסים … , בנושאי משפט הולכים ל … , מחבר מוסיקה הוא … , שרב זה … , האיכר טומן באדמה … , בסוכות מזמינים לסוכה … , ביום העצמאות יש הרבה … , בשבת אוכלים … , בתוך הפרי נמצא … ,שם טוב זה … , עיר גדולה זה … , בסיס צבאי זה … , סלון זה … , שדה מושקה נקרא … , תבלין שמתחרז כאן הוא … , ויש עוד תבלין … , התקשורת מייצרת הרבה … , לעבוד בהיי-טק זה מאד … , נס חנוכה התחיל ב … , ואת הסביבונים מייצרים היום ב …

 

חג אורים שמח

מחלקי המים

הערות שוליים

האתר פתוח לגלישה חופשית ואינו דורש רישום. נשמח לשמוע לקבל הערות והארות מכל המבקרים באתר.

בנוסף, דפי פרשת השבוע והמועדים המתחדשים נשלחים במייל לכל המעוניין ומועלים במקביל לאתר.

להצטרפות לרשימת התפוצה