מועדי ישראל

חנוכה
ראש חודש
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
ראש חודש
ראש חודש
מגילת רות
שבועות
ראש חודש
יום ירושלים
ל"ג בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
ליל הסדר
פסח
שבת הגדול
ראש חודש
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת שקלים
ט"ו בשבט
ראש חודש
חנוכה
ראש חודש
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
ראש חודש
ראש חודש
מגילת רות
שבועות
ראש חודש
יום ירושלים
ל"ג בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
ליל הסדר
פסח
שבת הגדול
שבת החודש
ראש חודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת שקלים
ט"ו בשבט
ראש חודש
חנוכה
ראש חודש
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
ראש חודש
ראש חודש
מגילת רות
שבועות
ראש חודש
יום ירושלים
ל"ג בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
ליל הסדר
פסח
שבת הגדול
ראש חודש
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת שקלים
ט"ו בשבט
ראש חודש
חנוכה
ראש חודש
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
ראש חודש
ראש חודש
מגילת רות
שבועות
ראש חודש
יום ירושלים
ל"ג בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
ליל הסדר
פסח
שבת הגדול
ראש חודש
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת שקלים
ט"ו בשבט
ראש חודש
חנוכה
ראש חודש
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
ראש חודש

חידון לשמחת תורה – לקטנים ולגדולים (התשובות)

שמיני עצרת, שמחת תורה

עדכון אחרון: 26/08/2019

לכבוד גומרה של תורה

התשובות לחידון

הנחיות: השתדלנו לערוך את השאלות מהקל אל הכבד, "בקטון החל ובגדול כִּלָה" (שאלה ראשונה: איפה זה כתוב בתורה?). אבל האחריות העיקרית היא של בעל(ת) הבית היא לבחור את הפניית השאלה לנוער המתאים בהתאם לדרגת הקושי וחכמת הנערים.

 1. – בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, דברים
 2. – ספר הישר (או האבות) Genesis, הספר השני (יציאת מצרים) Exodus, תורת כהנים Leviticus, חומש הפקודים Numbers, משנה תורה Deuteronomy
 3. – 54 וסימנך "נצבו כנו נ"ד נוזלים" (ואין נוזלים אלא תורה). ראה השאלה הבאה.
 4. – בספר בראשית 12 פרשות, בספרים שמות ודברים 11 כל אחד, בספרים ויקרא ובמדבר 10 כל אחד.
 5. – נשא = 176 פסוקים. וזה גם מספר הפסוקים של הפרק הארוך ביותר בתהלים, פרק קיט (וגם מספר הדפים של מסכת בבא בתרא, בדפוס וילנא, שהיא המסכת הכי ארוכה בש"ס וילנא, בדפים). וסימנך: נֹפֶת צוּף. נפת: נזיקין (בבא בתרא), פרשה, תהלים. צו"ף = 176.
 6. – וילך 30 פסוקים.
 7. התשובה בחומש …
 8. – ויקהל-פקודי, תזריע-מצורע, אחרי מות – קדושים, בהר-בחוקותי, מטות-מסעי, נצבים-וילך. בד"כ הן נפרדות כאשר השנה היא רגילה (לא מעוברת), אבל יש גם שיקולי לוח שנה נוספים כמו מועדי החגים.
 9. – תשובה מדויקת: 5845
 10. – תשובה מדויקת: 79,980
 11. – תשובה מדויקת: 304,805
 12. – בהרבה מאד מקומות, כל פעם שהקב"ה חוזר על ההבטחה לתת את הארץ לאבות ובהרבה פעמים שמשה מתפלל בעד בני ישראל כמו למשל אחרי חטא העגל.
 13. – צו-תצווה, וישלח-בשלח-שלח לך, לך לך – וילך, ויצא-כי תצא, בא-כי תבא, וארא-ראה, שופטים-משפטים, וירא-וארא, כי תשא – נשא
 14. – ספר בראשית.
 15. באיזה פרשה הוא לא נזכר בכלל? – פרשות תצוה, עקב, ראה, כי תצא
 16. מילים שנזכרות או לא נזכרות בתורה
  • אריה – כן, בברכת יהודה של יעקב, בברכת בלעם, בברכת דן של משה
  • כפתור – כן, גם בפרשת נח וגם במנורה
  • נמר – לא, אבל אח"כ בתנ"ך בהרבה מקומות
  • נשר – כן, ביציאת מצרים, ברשימת העופות הטמאים, בשירת האזינו
  • מקל – כן, אצל יעקב (כמה פעמים), ביציאת מצרים ואצל בלעם ואתונו.
  • פרח – כן, גם במנורה וגם במטה אהרון
  • אליהו – לא
  • נחש – כן, בברכת יעקב לדן וגם בנחש הנחושת שעשה משה
  • חורף – כן, בעונות השנה בפרשת נח אחרי המבול
  • חשמל – לא, אבל היא מופיעה בתנ"ך בספר יחזקאל
  • שלג – כן, ידו של משה שהייתה מצורעת כשלג
 17. אילו פרשנים של התורה אתה מכיר? אמור את שמם המלא, אם אתה יודע. – רש"י (רבי שלמה יצחקי), רמב"ן (רבי משה בן נחמן), אבן עזרא (ר' אברהם אבן עזרא), רס"ג (רבי סעדיה גאון), רד"ק (רבי דוד קמחי), אור החיים (ר' חיים בן עטר), רשב"ם (ר' שמואל בן מאיר, נכדו של רש"י), ספורנו (ר' עובדיה בן יעקב), כלי יקר (רבי שלמה אפרים מלונטשיץ), אברבנאל (דון יצחק), מלבי"ם (ר' מאיר ליבוש בן יחיאל מיכל וייזר), העמק דבר (הנצי"ב, נפתלי צבי יהודה ברלין), תורה תמימה (ברוך הלוי אפשטיין).
 18. מה זה "המסורה"? – ההקפדה על הנוסח המדויק של התורה: באותיות, מילים, פסוקים, ניקוד, טעמי המקרא, פרשות פתוחות וסגורות.
 19. תרי"ג זה בגימטריה 613 ואילו "תורה" זה רק 611. חסר 2, אז מה עושים? – "תורה ציווה לנו משה", 611 קבלנו ממשה, אבל את "אנכי" ו"לא יהיה לך" שמעו ישר מפי ה'.
 20. מתי נקרא משה "איש האלהים" בפעם הראשונה? – ערב מותו, בפרשת וזאת הברכה. מה אפשר ללמוד מזה?

חג שמח בשמחתה של תורה

מחלקי המים

הערות שוליים

להצטרפות לרשימת התפוצה

האתר פתוח לגלישה חופשית ואינו דורש רישום. נשמח לשמוע לקבל הערות והארות מכל המבקרים באתר.

בנוסף, דפי פרשת השבוע והמועדים המתחדשים נשלחים במייל לכל המעוניין ומועלים במקביל לאתר.

להצטרפות לרשימת התפוצה