ברכת הבנים

בערב היום הקדוש הזה, אני מבקש/ת לברך אותך בני …. / בתי …. / נכדי …. / נכדתי … שתכתב/י ותחתם/י לשנה טובה ומאושרת, לשנה של שמחה, שנה של בריאות, שנה של עשייה, שנה של מְלֵאוּת, שנה בה תוסיף/י חיל ומעשים טובים, ויהי ה' עמך בכל אשר תפנה/י.

ברגע קדוש זה, אנו נושאים מבט לאחור וזוכרים את כל הדורות שעברו, את סבא … וסבתא … [כאן כל אחד יוסיף ויפרט כרצונו] שבזכותם אנו ניצבים כאן, ברטט של קדושה ובשמחה של מצוה, ועומדים לקבל את היום הקדוש שכולו סליחה ומחילה, תיקון ותשובה, כפרה וישועה. יום שכולו טוב, כפי שעשה הכהן הגדול בימים בהם עמד המקדש על מכונו ועם ישראל שכן בארצו. יום שבו קיבל עם ישראל את הלוחות השניים המשלבים מעשה אדם ומכתב אלוהים, יום של ריצוי והזדמנות חדשה.

ברגע קדוש זה, מתחילה שנה חדשה, בה רב הנעלם על הידוע והנסתר על הגלוי: "מי יחיה ומי ימות, מי ינוח ומי ינוע, מי ייעני ומי ייעשר, מי יישפל ומי ירום". ברגע זה אנו נושאים מבט קדימה ויודעים שהקב"ה נתן לנו בינה ודעת, חכמה ולב לפעול במעשינו ובמחשבותינו, שבשנה הזו נרום ולא נישפל, נבנה ולא נהרוס, נחיה ולא נמות, ננוח ולא ננוע. נוסיף אהבה במקום שאיננה, נאיר במקום של חושך.

ויהי רצון מלפני אבינו שבשמים שישא פניו אליך, יוסיף וייתן לך מאורו וזיוו, מכוחו ומידותיו, ומצא/י חן ושכל טוב בעיניו ברוך הוא ובעיני כל אדם אשר נברא בצלמו. שתקדש/י שם שמים בכל הליכותיך, שיהא משאך ומתנך בין הבריות בנחת וביושר, שיאהבוך רעיך וישמחו בך ותאהב/י את/ה אותם ותשמח/י בם. שתוסיף/י דעת בינה והשכל בתורת ה' ובמדע העולם המופלא שברא, והפקידו בידינו "לעובדה ולשומרה". שתמשיך/י את המפעל הנהדר שזכינו לו במדינת ישראל לאחר שנות הגלות הארוכות. שתוסיף/י חוליה נאמנה ואיתנה בשרשרת הדורות אותם אנו זוכרים וממשיכים ברגע קדוש זה. ו(בבוא היום), תעמוד/מדי את/ה כאן, על האדמה אשר שבנו אליה, בערבו של יום בו אנו שבים אל בוראנו, כבנים המתרפקים על אביהם ועל אמם, ותזכה/י לברך את בניך ובנותיך, נכדייך ונכדותייך, ולהעביר את לפיד התשובה, השיבה והישיבה לבטח, לדורות הבאים.

 

יברך ה' וישמרך, יאיר ה' פניו אליך ויחונך, ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום.

 

נשיקה גדולה

שנה טובה ותטיב לנו החתימה

מחלקי המים

עדכון אחרון: 27/09/2017

הערות שוליים