כל הזכויות שמורות לחז״ל

 

"תּוֹרָה צִוָּה לָנוּ מֹשֶׁה מוֹרָשָׁה קְהִלַּת יַעֲקֹב" (דברים לג ד)

 

מורשה היא לכל ישראל מששת ימי בראשית (סנהדרין צא ע"ב)

שמא תאמר: יישנו בני הזקנים, יישנו בני הגדולים, יישנו בני הנביאים? תלמוד לומר: "כי אם שמור תשמרון" – מגיד שהכל שווים בתורה. וכן הוא אומר: "תורה ציוה לנו משה מורשה קהילת יעקב" – קהל כוהנים ולווים וישראל אין כתיב כאן, אלא קהילת יעקב. וכן הוא אומר: "אתם נצבים היום כולכם". (ספרי דברים פיסקא מח פרשת עקב)

וכי ממשה רבנו אנו אוחזים את התורה? והלא אבותינו זכו בה, שנאמר: "מורשה קהילת יעקב" – שומע אני ירושה לבני מלכים, ירושה לבני קטנים מנין? תלמוד לומר: "אתם נצבים היום כולכם". (ספרי דברים פיסקא שמה פרשת וזאת הברכה)

מותר להשתמש בכל מידע שבאתר זה ללא שום הגבלה

להצטרפות לרשימת המנויים

דפי פרשת השבוע נשלחים במייל לכל המעוניין והאתר מתעדכן תקופתית בדפים המתחדשים וברעיונות חדשים. נשמח לשמוע על כל רעיון מכל המבקרים באתר. להצטרפות לרשימת המנויים

הצטרף!

אנחנו מתחייבים לא להשתמש בנתוני ההרשמה לשום
שימוש מלבד זה המצויין למעלה.