דף שער ל"אירוע" – ראש השנה

[vc_title title="רשימת הנושאים" title_align="text-right" title_tag="title_h1"]
[vc_award el_class="timelineX"][vc_award_single class=""alignleft" alt=""3378521550_6d71d59d0f_o"" src=""http://www.ng1075428-2453.ccccloud.com/wp-content/uploads/2014/01/3378521550_6d71d59d0f_o.jpg"" width=""97"" height=""121"" award_date="פתיחתא" award_title=" "]אמר רב שמואל בר יצחק: כמאן מצלינן האידנא (כמו מי אנו מתפללים היום) "זה היום תחילת מעשיך זיכרון ליום ראשון"? כמאן? – כרבי אליעזר דאמר: בתשרי נברא העולם.[/vc_award_single][vc_award_single class=""alignleft" alt=""3378521550_6d71d59d0f_o"" src=""http://www.ng1075428-2453.ccccloud.com/wp-content/uploads/2014/01/3378521550_6d71d59d0f_o.jpg"" width=""97"" height=""121"" award_title=" ראש השנה, חל בימים א' וב' בתשרי." award_date="מועד"][vc_award_single class=""alignleft" alt=""3378521550_6d71d59d0f_o"" src=""http://www.ng1075428-2453.ccccloud.com/wp-content/uploads/2014/01/3378521550_6d71d59d0f_o.jpg"" width=""97"" height=""121"" award_title="הפטרת ראש השנה" award_date="הפטרה" award_content="פטרת יום הראשון של ראש השנה היא בשמואל א' מפרק א פסוק א ("ויהי איש מן הרמתים צופים") עד פרק ב פסוק י ("וירם קרן משיחו")

הפטרת היום השני היא בירמיה פרק לא מפסוק א ("כה אמר ה' מצא חן במדבר") עד פסוק יט ("הבן יקיר לי אפרים אם ילד שעשֻעים")"][vc_award_single class=""alignleft" alt=""3378521550_6d71d59d0f_o"" src=""http://www.ng1075428-2453.ccccloud.com/wp-content/uploads/2014/01/3378521550_6d71d59d0f_o.jpg"" width=""97"" height=""121"" award_title="גדול המדבר בצדקה" award_date="פיוט" award_content="תשפוט בצדק זרע הצדקה

מלך מכון כסאך שתה חסד וצדקה

חלילה לך מעשות משפט בלא צדקה

ותֻגבה במשפט ותֻקדש בצדקה"][/vc_award]

 • אם כבנים אם כעבדים
 • במאזניים לעלות
 • האובדים והנדחים
 • העמידו בימה, העבירו בימה
 • וה' פקד את שרה
 • ונתנה תוקף
 • זכרונות
 • חדות ה' היא מעוזכם
 • יום הרת עולם – בין ניסן לתשרי
 • מדרשים נאים לראש השנה
 • מלכויות
 • קצבת ראש השנה
 • שופרות
 • תפילת חנה

להצטרפות לרשימת התפוצה

האתר פתוח לגלישה חופשית ואינו דורש רישום. נשמח לשמוע לקבל הערות והארות מכל המבקרים באתר.

בנוסף, דפי פרשת השבוע והמועדים המתחדשים נשלחים במייל לכל המעוניין ומועלים במקביל לאתר.

להצטרפות לרשימת התפוצה